PROGRAMY

 
 
Dodávame programy pre výrobcov tepla v SR i v ČR (informačný systém FiLiP teplo).  Programy umožňujú sledovanie výroby tepla, fakturáciu, cenotvorbu. Riešenia sa týkajú klasických zdrojov tepla, i zdrojov s kogeneračnou výrobou tepla a elektrickej energie a alternatívnych zdrojov tepla. Medzi našich zákazníkov patrí i niekoľko výrobcov tepla v Prahe.
SLUŽBY
V rámci servisnej podpory výrobcom poskytujeme

- poradenskú a konzultačnú činnosť  (zadanie tepelnej sústavy, cenotvorba tepla, technické zabezpečenie fungovania informačného systému)
- neštandardné činnosti (ekonomické a manažerské prehľady, prognostika výroby tepla atď.)
© 2014 KB-byty s.r.o.
Obstarávacia cena za program FiLiP - teplo
Obstarávacia cena je vecou dohody, orientačná cena od 3.000, € bez DPH vyššie plus ročný upgrade do výšky 20 % obstarávacej ceny.
KB - soft, s.r.o.
www.kbbyty.sk