PROGRAMY
KB - soft, s.r.o.

 
Dodávame programy na rozpočítanie nákladov podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) pre správcovské spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa vyúčtovaním tepla.
SLUŽBY
Rozpočítavame teplo podľa PRVN ako službu pre správcov i pre obyvateľstvo (jednotlivé domy na území SR).
MERAČE PRVN
Programy umožňujú spracovať nasledujúce skupiny PRVN:
- elektronické (celé spektrum meračov na trhu)
- odparovacie
- centrálne kalorimetre
- nespracovávame merače VIPA
PRESTUPY TEPLA
Vyhlášky platné v súčasnosti sa snažia o to, aby vyúčtovanie tepla bolo spravodlivé, ale zároveň umožňujú urobiť katastrofálne chybné rozhodnutia vlastníkov z titulu neznalosti problematiky prestupov tepla.
Základné informácie o problematike je možné získať tu.

Naša spoločnosť umožňuje - v prípade ak sa tak rozhodnú vlastníci bytov - spracovať vyúčtovanie so zahrnutím prestupov tepla.


Príklad vyúčtovania PRVN so zahrnutím prestupov tepla

© 2014 KB-byty s.r.o.
Cena  za odpočet bytu 3,20 € plus 0,50 € za každý radiátor.
CENA
www.kbbyty.sk